Ngaji Yuk..! :
TERJEMAH KITAB FUTUHUL GHAIB :
Pelajaran kedua

Al-Jaelani

Syekh Abdul Qadir Jaelani berkata, "Ikutilah dengan Ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad SAW dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali berbuat durhaka.

Ber-Tauhid-lah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya. Allah itu Maha Suci dan tidak mempunyai sifat-sifat tercela atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah.

Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepada-Nya. Bermohonlah kepada-Nya dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah di dalam mentaati Allah dan janganlah berpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama dan janganlah saling mendengki.

Hindarkanlah diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah. Janganlah menjauhkan diri dari Allah dan janganlah lupa kepada-Nya.

Janganlah lalai untuk bertaubat kepada-Nya dan kembali kepada-Nya. Janganlah jemu untuk memohon ampun kepada Allah pada siang dan malam hari. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat dan dilindungi oleh-Nya dari marabahaya dan azab neraka, diberi kehidupan yang berbahagia di dalam surga, bersatu dengan Tuhan dan diberi nikmat-nikmat oleh-Nya.

Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentosaan yang abadi di surga beserta para Nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada dan orang-orang shaleh. Kamu akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya."

Pelajaran Sebelumnya
Pelajaran Pertama

Pelajaran Selanjutnya
Pelajaran Ketiga